IV Konferencja Programowa DOIIB – część 2

Prezentujemy Państwu drugą część Konferencji Programowej.  Piotr Zwoździak  mówił na temat etyki w zawodzie inżyniera budownictwa. Dyskutowano również na temat zasadności powstania Komisji Etyki w DOIIB oraz o dotychczasowych działaniach Krajowej Komisji Etyki.