Dolnośląskie Budowy – remont Hali Stulecia

Pierwszy odcinek cyklu “Dolnośląskie Budowy” poświęcony jest przebudowie Hali Stulecia.