Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego

Podczas II Konferencji Programowej Delegatów na Zajazd DOIIB, która odbyła się 12 grudnia 2015r w Hotelu Wrocław, wykład „Etyka  w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem  zagadnienia odpowiedzialności wygłosił dr hab. Jan Wadowski, członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej.